צלם טבע ותיק ועטור פרסים. איש רשות הטבע והגנים, ישמש אחד משופטי התחרות.