עמיר בלבן איש החברה להגנת הטבע. את הצפרות גילה בגיל 11 יחד עם חבורת ילדים מתנדבים בחברה להגנת הטבע. למד בבצלאל במגמת צילום ועשה את עבודת הגמר בצילום נודד עם מצלמה

בערבה ובחבל יהודה. עמיר הינו אומן טבע משתמש באמצעים מיוחדים לבטא את עוצמת הטבע. בראש סדר עדיפות עומדים שמירה והגנה על הטבע מפני פיתוח סביבתי. כמי שמתמחה בציור רבות מהרצאותיו עוסקות בתחום הרישום וצילום טבע.