נועם וייס הוא הדירקטור של המרכז הבינלאומי לצפרות ומחקר באילת והוא הקדיש את חייו לשימור ציפורים באילת ובערבה. בעבודתו הוא עוזר לאנשים שמסייעים לציפורים ונלחם ביוזמות שהן מסוכנות לציפורים, הוא עובד עם אוכלוסיות מקומיות לעשות פעילויות אקולוגיים תיירותיים, חינוך הסביבה ומחקר. במהלך עבודתו ובזמנו הפנוי נועם אוהב לצלם ציפורים ואנשים שאוהבים ציפורים. ישמש אחד משופטי התחרות