תחנת מעקב לציפורים נודדות הממוקמת מסביב לבריכות מלאכותיות המוקפות בסבך שיחים ועצים.

סביבה זו מושכת אליה אלפי ציפורים במהלך עונת הנדידה. עבור צפרים וצלמי טבע נבנו מקומות מסתור המאפשרים לבחון ולצלם את הציפורים מקרוב. הנהלת הפארק תאפשר במהלך ימי הפסטיבל פתיחה של המסתורים לצלמים החברים בפורום של הפסטיבל.