שמורת טבע יפיפיה הנמצאת לא הרחק מקיבוץ יטבתה בקילומטר ה-35 של הערבה.

בשטח השמורה ניתן למצוא אזורים טבעיים שונים כולל מלחות. השמורה משתרעת על שטח של 12 קמ"ר, ועיקר העניין בה הוא פרויקט שחזור החי בארץ ישראל מתקופת התנ"ך. בין בעלי החיים שעדיין קיימים באיזור באופן טבעי, כמו היעלים, מצויים גם בעלי חיים שהובאו לאיזור במקומות בהם הם עדיין קיימים, כמו הפראים, הדישונים והראמים, שנכחדו מהאיזור.
מגוון החי בשמורה מספק פריימים וזוויות צילום ללא הגבלה.