במפה זו סומנו אתרים הידועים כמקומות מפגש נהדרים לצלמים עם הטבע.